HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
HDBRTS Logo
ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ದರದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಗ್ರಾಮ/ನಗರ ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ (ಪ್ರತಿ ಚ.ಅಡಿ) ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ಚ.ಅಡಿ) ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇತ್ಕಿ ಜಮೀನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ(ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
01 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 6250 4000 61.25
02 ಉಣಕಲ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 3000 1800 60
03 ಭೈರದೇವರಕೊಪ್ಪ 3250 1950 61.25
04 ಅಮರಗೋಳ 3000 1800 60
05 ರಾಯಪುರ 3000 1800 60
06 ಸತ್ತೂರು 3000 1800 60
07 ನವಲೂರು 3200 2000 61.25
08 ಲಕ್ಕಮನಹಳ್ಳಿ 6250 4000 45
09 ಧಾರವಾಡ 6750 4000 60